2014 m. balandžio 23 d. Metodinė diena Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka"

Metodinės dienos Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" dalyvėsJau 2013 metais Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadintos „Pasakos" vardu pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimo ryšius periodiškai rengiant tikslinius pedagogų kūrybinius-metodinius susitikimus. Šiemet vyko jau trečiasis toks susitikimas. Balandžio 23 d. vienuolika iš devyniolikos Lietuvos „Pasakų" atstovų rinkosi į Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" organizuotą metodinę dieną „Visapusiškas asmenybės ugdymas netradicinėse aplinkose". „Pasakų" atstovės supažindino koleges kokias netradicines (regionines) aplinkas naudoja, apsikeitė lankstinukais, dalijosi patarimais, sumanymais, džiaugėsi, kad puikiai pavyksta bendradarbiavimo sutarties pagrindu organizuojami respublikiniai tik „Pasakų" projektai, meno darbų parodos ir kt.
Renginį vedė Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" direktorė Dalia Bislienė ir Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka" direktorė Neringa Baršauskienė.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" informacija