Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" priešmokyklinukai svečiavosi Utenos rajono savivaldybėje

Svečiuose pas Utenos rajono merąVioleta Develienė

Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" priešmokyklinės B grupės vaikai lankėsi Utenos rajono savivaldybėje, kur buvo labai svetingai sutikti. Kadangi šią savaitę ugdomosios veiklos metu buvo tyrinėta tema „Knygos", vaikai, lydimi auklėtojų Daivos Kulikauskienės ir Lauros Pečiulytės, užsuko pas Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną paprašyti, kad meras parašytų eilėraščių knygą ir vaikams. 

Utenos miesto meras mažųjų delegaciją su visu rimtumu priėmė, pavaišino saldainiais, pasiūlė išbandyti savo kėdę ir atsakė į visus vaikų klausimus. O jų būta įvairių - nuo ralio aptarimo iki eilėraščių rašymo subtilybių. Nuskambėjus klausimui, kas sunkiau, ar valdyti miestą, ar kurti eilėraščius, meras susimąstė... Ir pasiūlė vaikams patiems pagalvoti kas būtų sunkiau, ar vienui vienam rašyti, ar su didele komanda pasitarus, vadovauti.

Padėkodami už priėmimą vaikai padovanojo Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui savo pieštą paveikslą ir iš gilės išaugintą ąžuoliuką. Linkėdami būti stipriam, kaip ąžuolas, vaikai paprašė, kad jų dovanotas medelis augtų Utenos viduryje.