Pasirašytas keturšalio bendradarbiavimo protokolas PDF Spausdinti El. paštas

2014 m. vasario 19 d. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, priėmęs Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos ir Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos (UVJOS) „Apskritasis stalas" atstovus, pasirašė keturšalio bendradarbiavimo protokolą. Toks dokumentas, įpareigojantis visas šalis bendradarbiauti siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą ir plėtrą, stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas Utenos rajone, pasirašytas antrą kartą ir galios dvejus metus.

Protokolu susitarta nuolatos stiprinti ir aktyvinti Utenos jaunimo reikalų tarybą, savivaldybėje veikiančias ir su jaunimu dirbančias organizacijas, iš Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programos skirti finansavimą 2014-2015 m. UVJOS „Apskritajam stalui". Protokolo nuostatose numatyta „Apskritojo stalo" narius įtraukti ir į Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, ir savivaldybės komisijų, darbo grupių sudėtį sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, svarstyti šios organizacijos pasiūlymus, teikti jai konsultacijas jaunimo politikos formavimo, įgyvendinimo ir plėtros klausimais, sudaryti galimybes dalyvauti mokymuose, renginiuose, skirtuose regioninių jaunimo organizacijų tarybų bendradarbiavimui stiprinti ir kt.
Šalys taip pat susitarė ne vėliau kaip per metus nuo protokolo pasirašymo datos surengti antrąjį susitikimą, kuriame bus įvertinti keturšalio bendradarbiavimo rezultatai ir aptartas prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.