2012 m. gruodžio 11 d. Uteniškiams pristatytas Utenos jaunimo problemų sprendimo plano projektas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Sekmadienis, 2012 m. gruodžio 16 d. 00:00

logo2012 m. gruodžio 11 d. Uteniškiams pristatytas Utenos jaunimo problemų sprendimo plano projektasJaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra", finansuojamą Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. Vienoje iš projekto veiklų buvo numatyta vietiniu lygmeniu parengti jaunimo problemų sprendimo planus šešeriems metams kiekvienai Lietuvos savivaldybei ir taip pat tokiam laikotarpiui šalies mastu nacionalinį planą, numatyti šių planų įgyvendinimo priežiūrą.

Departamento užsakymu nuo praėjusių metų pabaigos Utenos rajono savivaldybės jaunimo problemų planas šešeriems metams ir priemonių planas trejiems metams buvo rengiamas remiantis Utenos rajono savivaldybėje 2011 m. atliktu jaunimo problematikos tyrimu, jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimu. Utenoje, siekiant nustatyti jaunimo problemas, išsiaiškinti su kokiu jaunimu mažiausiai dirbama, kokias priemones galima būtų taikyti ateityje, buvo suorganizuoti 5 renginiai – mokymai, diskusijos, pristatymai. Į užsėmimus buvo kviečiami savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, jaunimo politiką vietos lygmeniu įgyvendinančios institucijos, jaunimo organizacijų, seniūnijų, Utenos teritorinės darbo biržos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Š. m. gruodžio 11 d. pristatyti plano projektą į Utenos rajono savivaldybę atvyko Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas ir VšĮ Nacionalinės plėtros instituto atstovas Žydrūnas Šipka. Pristatymo-diskusijos dalyvius pasveikino ir kartu diskusijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

Pristatymo metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savivaldybės jaunimo problemų esamos situacijos analizei (išorinė ir vidinė aplinkos analizė), nustatytoms prioritetinėms jaunimo problemų sprendimo kryptims, tikslams ir uždaviniams, konkrečioms priemonėms tikslams pasiekti, taip pat aptartas plano įgyvendinimas ir priežiūra.

Renginyje prieita prie išvados, jog gerinant jaunimo situaciją, labai svarbus rimtas tarpinstitucinis ir tarpsektorinis požiūris sprendžiant tokias kompleksines jaunimo problemas kaip jaunimo nedarbas, nusikalstamumas, socialinė atskirtis, žalingi įpročiai, pilietinis pasyvumas, (e)migracija ir kitos,o joms įveikti būtina rengti bei įgyvendinti strategijas, programas, priemones bei projektus tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo principais, visuose lygmenyse stengtis sujungti valstybės ir savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir privataus verslo išteklius, informaciją, patirtį ir pastangas.

Plano rengėjai, koreguodami planą, atsižvelgs į pristatyme dalyvavusių tikslinių grupių atstovų pastabas ir pasiūlymus, o galutinai parengtą planą ketinama tvirtinti Utenos rajono savivaldybės taryboje.

Atnaujinta Antradienis, 2012 m. gruodžio 18 d. 09:29