2017 m. spalio 3 d. Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis Spausdinti
Parašė Administrator   
Antradienis, 2017 m. spalio 03 d. 17:48

Violeta Develienė

2017 spalio 3 d. į posėdį susirinkusi Utenos rajono jaunimo reikalų taryba svarstė klausimus dėl Utenos jaunimo informavimo centro tęstinės veiklos, jaunimo darbuotojo poreikio Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje darbui su jaunimu. Diskusijose dalyvavo Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Pasitarta dėl STEAM centro įkūrimo poreikio Utenoje, aptartas mokslinių laboratorijų poreikis regiono vaikams ir jaunuoliams. Taryba diskutavo dėl politinių jaunimo organizacijų galimybių įsitraukimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ veiklas, aptarė Utenos meno mokyklos veiklas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Utenos rajono meras Alvydas Katinas pabrėžė, kad bendraujant ne tik optimizuojamos veiklos ir finansiniai ištekliai, bet ir galima kurti bendras veiklas, projektus, numatyti festivalius ar koncertus. Pasidžiaugta, kad šiemet padidėjo mokinių skaičius ir Utenos meno mokyklos dailės skyriuje mokosi 3 pirmokų klasės.

Posėdžio metu Utenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Arūnas Telksnys pristatė Mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašą, kuriame nurodoma, kad nustatyta tvarka laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti vežami į neformaliojo vaikų švietimo įstaigas; brandos egzaminų centrus; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir kultūrines veiklas; savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius.

Tarybai buvo pateikti jaunimo atstovų projektiniai pasiūlymai dėl 100-čio minėjimo veiklų Utenoje. Po vykusių diskusijų pasiūlymams pritarta, o idėjas rekomenduojama įtraukti į Šimtmečio minėjimo programą, kurią tvirtins Utenos rajono savivaldybės taryba. Tarybos nariai pasidžiaugė Jaunimo reikalų departamento bendradarbiavimu su Utenos rajono savivaldybe. Aptarti pasiūlymai dėl mobilaus darbo skatinimo Utenos rajono seniūnijose, savanorystės modelio diegimo Utenoje, atvirų jaunimo erdvių plėtros rajono bendruomenių centruose.

Atnaujinta Antradienis, 2017 m. spalio 03 d. 18:42