2015 m. sausio 12 d. Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis PDF Spausdinti El. paštas

2015 m. sausio 12 d. Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdisVioleta Develienė
2015 m. sausio 12 d.
 Utenos r. savivaldybės administracijoje vyko Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis, kurio metu apsvarstyti 4 klausimai. Utenos rajone aktyviai veiklą vykdo 22 jaunimo organizacijos, kurios vienija per 650 jaunų žmonių. Pagal vykdomas veiklas jaunimo organizacijas galima suskirstyti į visuomenines, sporto, muzikos, aplinkosaugos, mokinių ir studentų atstovavimo, pilietiškumo ugdymo. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantį jaunimą atstovaujanti institucija yra savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kuri atlieka patariančios institucijos vaidmenį. Šios tarybos tikslas – užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant jiems svarbius klausimus.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pasveikino šiemet pirmą kartą susirinkusius jaunimo reikalų tarybos narius ir pralinkėjo kūrybingų ateinančių metų. Susitikimo metu išnagrinėtas MMB „Al in" organizacijos prezidento E. Vaičiūno prašymas „Dėl svarstymo patalpų skyrimo sportinio pokerio turnyrams organizuoti", pasitarta dėl renginio „Pilietiškumo mokykla 2014" dalyvių pateiktos rezoliucijos, patvirtintas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos planas ir išklausyta 2014 m. tarybos veiklos ataskaita. Jaunimo reikalų koordinatorė Justė Rudokienė pristatė, kad jaunimo veiklos projektams 40 tūkst. litų (11 584,80 Eur) finansavimą skyrė Utenos rajono savivaldybės taryba. Iš Utenos rajono kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo programos 2014 m. jaunimo veiklai vykdyti pateikti 27 projektai, finansuota 18 projektų: Utenos jaunimo reikalų pirmininkas skyrė finansinę paramą iš Utenos rajono savivaldybės mero fondo lėšų Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubo projektui „Nyaaa!", Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijai, kuri organizuoja jaunimo krepšinio projektus ir atstovauja 9-12 klasių mokinius, gatvės muzikos festivaliui „Gyvenimas kitokiu ritmu". Finansinė parama taip pat buvo skirta Utenos fanų klubui „Raudonieji velniai" dalyvauti tarptautiniame fanų krepšinio čempionate. Šiais metais savivaldybės, jaunimo reikalų koordinatorės iniciatyva vyko projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, ataskaitinis renginys, į kurį buvo kviečiami jaunimo organizacijų, miesto bendruomenių atstovai. Utenos rajono savivaldybė įgyvendindama EEE finansinių mechanizmų programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" priemonę „Vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve plėtra", planuoja įrengti atvirą jaunimo erdvę prie Utenos jaunimo mokyklos dienos centro. Šios priemonės paskirtis – vykdyti atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, projekto vertė ~ 900 000,00 Lt (260 658,02 Eur). Utenos rajono jaunimas 2014-2015 m. turi galimybę dalyvauti nacionaliniuose projektuose: „Jaunojo verslo asistentas", „Pasitikėk savimi", „Jaunimo savanoriška tarnyba", „Savanoriai žmogaus saugumui", „City Alumni".

Paskelbti 2015 m. Utenos rajono jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso prioritetai, kuriais teks vadovautis rengiantiems projektus ir iš rajono savivaldybės biudžeto norintiems gauti finansinę paramą:

Savanoriškos veiklos skatinimas;
Atviras darbas su jaunimu;
Jaunimo iniciatyvų skatinimas.
Jaunimo reikalų taryba dalijasi informaciją apie savo veiklą vietinėje spaudoje ir internetiniuose tinklalapiuose: www.utena.lt, www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/jaunimui, www.facebook.com/pages/Utenos-rajono-savivaldybė/, www.uvjosas.lt ir kituose Utenos rajono jaunimui veiklas vykdančių nevyriausybinių organizacijų tinklalapiuose.