Naujienos
2012 m. kovo 30 d. Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinio pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, skirtas kolektyvo 25-čiui
Kancerto akimirka2012 m. kovo 30 d. Utenos muzikos mokykloje vyko Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinio pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, skirtas kolektyvo 25-čiui. Vytauto Latono vadovaujamas orkestras gausiai susirinkusius klausytojus nudžiugino užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniais, populiarių dainų aranžuotėmis pučiamųjų instrumentų orkestrui. Koncerte dalyvavo dirigentas Piet Visser (Olandija). Itin populiarus ir mylimas mokinių pučiamųjų instrumentų kolektyvas ir jo vadovas Vytautas Latonas jubiliejinio gimtadienio proga sulaukė daugybės nuoširdžių sveikinimų ir dovanų. Daug padėkos žodžių ir gėlių žiedų sveikintojai skyrė ir mokytojai Irenai Latonienei, kuri orkestre groja nuo jo įkūrimo.
Renginio nuotraukos
 
2012 m. kovo 30 d. Jaunųjų atlikėjų festivalis „Dainų skrynelė" Utenos Žiburio pradinėje mokykloje

Jaunųjų atlikėjų festivalis „Dainų skrynelė" Utenos Žiburio pradinėje mokyklojeKartais reikia labai nedaug: vienos šiltos šypsenos, gražios akimirkos, linksmos dainelės ir pabuvimo kartu. 2012 m. kovo 30 d. Utenos Žiburio pradinėje mokykloje vyko jaunųjų atlikėjų festivalis „Dainų skrynelė", kurį organizavo muzikos mokytoja metodininkė Lina Gaižauskienė.
Festivalyje dalyvavo Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" trio (meninio ugdymo mokytoja Jolanta Patalauskienė), vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis" ansamblis (meninio ugdymo mokytoja Elena Zabukienė), vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" dainorėliai (meninio ugdymo mokytojos Nijolė Petravičienė ir Sigita Jakutavičienė), vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" ansamblis (muzikos mokytoja Elena Kiškienė), Utenos kultūros centro ansamblis (vadovė Giedrė Katinienė), Krašuonos progimnazijos ansamblis (muzikos mokytoja Rasa Malinauskaitė), Aukštakalnio pradinės mokyklos ansamblis (muzikos mokytoja Laima Pakalnienė), Utenos r. Užpalių gimnazijos solistė (muzikos mokytojas Aurelijus Janaudis). Šventinį koncertą pradėjo ir vainikavo Utenos Žiburio pradinės mokyklos šeimininkai „Žiburiukai", kuriuos paruošė muzikos mokytoja Lina Gaižauskienė.
Mokyklos direktorė Virginija Žemaitienė muzikos mokytojams įteikė padėkos raštus už dalyvavimą jaunųjų atlikėjų festivalyje ir palinkėjo, kad kitais metais „Dainų skrynelė" prisipildytų naujomis, linksmomis dainelėmis.

Skaityti daugiau...
 
2012 m. kovo 28 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Voveraitė" vyko Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės tarybos posėdis

Metodiniame pasitamePosėdžio metu geraja patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą Vengrijoje, Danijoje ir Škotijoje pagal projektą „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" dalinosi utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Raimunda Pranskūnienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Karneckienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lukminienė.

 
2012 m. kovo 28 d. Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas Krašuonos progimnazijoje
Renginio akimirka. Fotografijos autorius Rimas Sukarevičius2012 m. kovo 28 dieną Utenos Krašuonos progimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojos Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas. „Širdies melodija" - pirmoji Utenos literatų „Verdenės" klubo narės Daivos Gaivenytės- Rimšienės knyga. Leidybos iniciatorė - Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja Jolita Šulskienė, leidinį maketavo mokytoja Jolanta Baronienė, iliustravo Krašuonos progimnazijos 8b klasės mokinė Emilija Kučinskaitė.
 
2012 m. kovo 27 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogių iš Viniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis" vizitas
Seminaras

Violeta Develienė

2012 m. kovo 27-tą dieną Utenos vaikų lopšelyje darželyje „Želmenėlis" lankėsi ikimokyklinio ugdymo pedagogės iš Viniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis". Seminaro metu direktorė Sigita Balčiūnienė pristatė darželio "Želmenėlis" ugdomąją veiklą, edukacines erdves ir tradicijas. Susitikimo dalyves nuotaikingais pasirodymais pasveikino lietuvių liaudies kūrėjų atlikėjų šventės „Čirvirvyras-2012" organizatorė Elena Kiškienė ir mažieji dalyviai. Metodinio užsiėmimo metu darbuotojos Danutė Kukauskienė, Zenona Bareišienė, Daiva
Kulikauskienė ir Rita Kraujelienė praktiškai pasidalijo pedagogine patirtimi gaminant darbelius.
Viešnios iš Vilniaus vaikų lopšelio-darželio "Gintarėlis" uteniškių bendruomenei skaitė pranešimus: Alma Skunčikienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimas su tėvais", Rasa Čepienė - „Kūrybiškas sveikatingumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje", Vanda Dovliaš nagrinėjo temą „Socialinių įgūdžių formavimo ypatybės mišraus amžiaus vaikų grupėje etnokultūros pagrindu".

Nuotraukos
 
Akcija „Savaitė BE PATYČIŲ" „Želmenėlyje"

Violeta DevelienėAkcija „Savaitė BE PATYČIŲ" „Želmenėlyje"

Šiais metais „Savaitė BE PATYČIŲ" vyksta kovo 19-25 dienomis. Akcijos partneriai siūlo įvairias veiklas: planuoja atvirus renginius vaikams ir jaunimui, paskaitas tėvams ir mokyklų darbuotojams apie elektronines patyčias, kur bus pristatomos konkrečios rekomendacijos suaugusiems. Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" vaikai buvo kviečiami pasidalinti savo draugystės istorijomis. Ankstyvosios prevencijos programų ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvaujantys programose „Zipio draugai" ir „Įveikiame kartu" įsijungė į bendrą veiklą - „Draugystės knygos" kūrimą.

Skaityti daugiau...
 
2012 m. kovo 8 d. Utenos vaikų lopšelio- darželio „Šaltinėlis" jubiliejui skirtos parodos atidarymas

2012 m. kovo 8 d. Utenos vaikų lopšelio- darželio „Šaltinėlis" jubuliejui skirtos parodos atidarymas2012 m. kovo 8-ą dieną 10.00 val.  maloniai kviečiame aplankyti Utenos vaikų lopšelio- darželio „Šaltinėlis" „Menų kambarėlio" ugdytinių kūrybos parodą „AŠ LAIMINGAS", skirtą įstaigos 35-mečio jubiliejui. Paroda bus eksponuojama A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos galerijoje iki kovo 20 d.

 
2012 m. kovo 7 d. Politinių partijų studija Utenos Dauniškio gimnazijoje

Politinių partijų studija Utenos Dauniškio gimnazijoje Violeta Develienė

Politinių partijų studija – tradicinis Utenos Dauniškio gimnazijos renginys. Džiugu, kad rajono politikai kasmet mielai susitinka su gimnazistais, noriai su jais bendrauja, atsako į daugybę moksleivius dominančių klausimų. Taip jaunus žmones gimnazijos istorijos mokytojai skatina domėtis savivaldos, politinio gyvenimo temomis,mokiniai mokosi būti aktyviais piliečiais, kuriems priklauso šalies ateitis.

1992 metais pirmą kartą buvo organizuotas mokinių susitikimas su rajono politikais. Tai buvo metas, kai visuomenę domino besikurianti demokratinės valstybės politinė sistema, kurios pagrindą sudarė partijos.

Skaityti daugiau
 
Utenos Dailės mokyklos absolventų kūrybos paroda „Žiburio" pradinės mokyklos „Aitvaro" galerijoje
Paroda „Žiburio" pradinės mokyklos „Aitvaro" galerijoje2012 m. sausis. Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos „Aitvaro" galerijoje svečiuojasi Utenos Dailės mokyklos ugdytinių kūrybos paroda. Tai 32-osios laidos absolventų kūrybiniai  darbai.Visi labai saviti, spalvingi, įdomūs. Daugelis mokyklos pradinukų jau suskubo apžiūrėti vyresniųjų darbus, rinkosi mėgstamiausius autorius, džiaugėsi spalvomis ir dailininkų fantazija. Smagu, kad vaikai turi galimybę ir mokosi vertinti, argumentuotai išsakyti savo nuomonę apie kitų kūrinius. Ši paroda veiks iki kovo mėnesio. Pavasarį „Aitvaro" galeriją tradiciškai papuoš ketvirtokų piešiniai.
 
2012 m. sausio 30 d. – Utenos švietimo centro projekto pristatymas

Kviečiame į viešą projekto „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę" (Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103) pristatymą visuomenei, kuris vyks šių metų sausio 30 d. nuo 15.00 val. Utenos savivaldybės salėje (III-as aukštas). Projektą įgyvendina Utenos švietimo centras. Renginio metu bus pristatomos projekto veiklos, atlikti darbai.

Utenos švietimo centras

 
SVEIKINAME !
Linksmų švenčiųMielieji, 

Metų sandūra visada yra ne tik laikas apmąstyti nuveiktus darbus, bet ir geros nuotaikos pažadas.
Net ir tada, kai kartais ramybės neduoda kasdienybės rūpesčiai, vis tiek nepaliaujame svajoti ir siekti svajonių išsipildymo.
Net ir tada, kai viena ar kita mūsų susikurta vizija praranda realybės ribas, vis tiek tikime jos išsipildymu.

Būtent tuo ir žavus Šv. Kalėdų laikotarpis, mūsų širdis pripildantis žaižaruojančios nuotaikos...

Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga kuo nuoširdžiausiai visus sveikinu linkėdamas, kad šventinė nuotaika pasiektų ir angelo sparnu apgaubtų kiekvienus namus, kad šviesos ir gerumo jausmas neblėstų ir kasdienybėje, ir per šventes.


Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus kolektyvo vardu   

    Vedėjas Romualdas Kraulišas
 
Nuoširdus savanoriavimas skaidrina žmonių kasdienybę
Utenos specialiojo užimtumo ir ugdymo centreUtenos Aukštakalnio pagrindinėje mokykloje antrus metus vyksta Kalėdinis renginys „Angelų apsilankymo metas". Šio renginio tikslas – dovanoti savo šilumą ir daryti gerus darbus.
2011 m. gruodžio 14 d. mokyklos gerumo karavanas pajudėjo link Utenos specialiojo užimtumo ir ugdymo centro. Būrelių „Akys pamatys – rankos padarys" ir „Dainos studija" vadovės Janina Černiuvienė, Dalia Šaltenytė ir mokiniai į šią mokyklą atnešė Kalėdų laukimo nuotaiką. Centro mokiniai ir „Dainos studijos" nariai vieni kietiems padovanojo dainų, bei savo rankomis sukūrė nuostabią žaliaskarę eglę.
Gruodžio 16 dienos popietę mokyklos mokinių tarybos „Mes Aukštakalniečiai" nariai su vadove Dalia Šaltenyte, padedami technologijų mokytojos Janinos Černiuvienės nuvyko į Utenos socialinės globos namus. Mokiniai ir mokytojai dalyvauja Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos veikloje, kurios tikslas skatinti savanorystę ir rinkti lėšas pagyvenusių bei vienišų žmonių globos projektams, vaikų dienos centrų veiklai finansuoti. Kartu su senoliais mokiniai kūrė Kalėdines dekoracijas, klausė jų vaikystės prisiminimų apie Kalėdas, vaišinosi šviežiomis bandelėmis.
Juk nieko nekainuoja daryti gerus darbus, dalintis šiluma, o mokinių geraširdiškumas skaidrina žmonių kasdienybę.
Muzikos mokytoja Dalia Šaltenytė
Renginio nuotraukos
 
<< Pradžia < Anksten 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 98 iš 104