Egzaminai
Informacija apie 2018 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 11 d. 07:02

Informacija eksternams
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AĮ-24 bazine mokykla 2018 m. Utenos rajone paskirta Utenos „Saulės“ gimnazija, kuri priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir esant poreikiui nagrinės mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų kandidatų apeliacijas. Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos teikiama Utenos „Saulės“ gimnazijoje (K.Ladygos g. 18), tel. (8 389) 62250 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
Primename, kad kartu su prašymu Utenos „Saulės“ gimnazijos (bazinės mokyklos) direktoriui eksternas privalo pateikti:
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje, vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) Studijų kokybės vertinimo pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje)
4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 11 d. 07:05
 
2017 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:19

2017 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 407 ( 2016 m.- 485) kandidatai, iš jų 343 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 64 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai. Tai net 78 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 19,2 proc.). Palyginimui šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32572 kandidatų, t.y. 1138 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 3,38 proc.).

2017 metais rajone vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,5 egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,5 egzamino).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (121)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 10 8,3
4 60 49,6
5 47 38,8
6 4 3,3

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,3  egzamino (2016 m. – 4,2).

                                                                                                                                                  2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (71)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 4,2
3 28 39,4
4 21 29,6
5 12 16,9
6 2 2,8

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,5 egzamino (2016 m. – 3,9).

 

                                                                                                                                                  3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (124)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 12 11,3
3 32 16,9
4 42 40,3
5 27 23,4
6 9 6,4
7 2 1,6

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9 egzamino.

                                                                                                                                 

                 4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (18)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 16,6
3 3 16,6
4 6 33,3
5 4 22,2
6 2 11,1

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9  egzamino (2016 m. – 3,5).

                                                                                                           

                                                                                                                                                  5 lentelė

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai  (64)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 51 79,69
3 9 14,06
4 4 6,25
5 - -
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,2 egzamino (2016 m. – 2,3).                     

                      Be to, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė ir 16 eksternų, iš jų 8 planuoja laikyti vieną brandos egzaminą, 7 – du ir 1 – tris brandos egzaminus. Pagal dalykus - eksternai dažniausiai rinkosi biologijos (7), matematikos (6), istorijos (4), anglų k. (3), lietuvių k. (2), chemijos (2), informacinių technologijų (1) brandos egzaminus.

                      Šių metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip:

 

  Skaičiais Procentais
2015 m.   2016 m.    2017 m. 2015 m.     2016 m.             2017 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 533 485 407  
Lietuvių kalba ir literatūra 322 323 231 60,4% 66,6% 56,8%
Rusų k. 8 6 6 1,5% 1,2% 1,5%
Anglų k. 338 336 273 63,4% 69,3% 67,1%
Matematika 253 318 228 47,5% 65,6% 56,0%
Informacinės technologijos 54 47 38 10,1% 9,7% 9,3%
Biologija 130 140 112 24,4% 28,9% 27,5%
Chemija 32 50 24 6,0% 10,3% 5,9%
Fizika 79 51 37 14,8% 10,5% 9,1%
Istorija 271 219 209 50,8% 45,2% 51,4%
Geografija 145 139 114 27,2% 28,6% 28,0%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 197 148 176 37% 30,4% 43,2%
Technologijos 77 65 68 14,4% 13,4% 16,7%
Menai 38 26 36 7,1% 5,4% 8,8%
                     

2017 metais sumažėjo  kandidatų, besirenkančiųjų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir daugiau kandidatų rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą (padidėjimas 12,8 proc.). Populiariausių brandos egzaminų trejetas išlieka toks pat kaip ir ankstesniais metais: anglų k. (67,1 proc.), matematikos (56 proc.) ir istorijos (51,4 proc.). Palyginti su 2016 m., kuomet buvo stebimas staigus matematikos valstybinio brandos egzamino pasirinkimų skaičiaus padidėjimas, šiais metais besirenkančiųjų matematikos valstybinį brandos egzaminą skaičius sumažėjo beveik 10 proc. ir šį egzaminą pasirinko šiek tiek daugiau nei pusė kandidatų. Stebima, kad mažėję istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai šiais metais stabilizavosi ir grįžo į ankstesnių metų vidurkį, kuomet šį egzaminą brandos egzaminą renkasi pusė kandidatų. 

Atnaujinta Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:20
 
Informacija apie 2017 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas

Informacija eksternams
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apibrėžia: ,,Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Informuojame, kad eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 20017 metais, prašymus turėtų teikti bazines mokyklos direktoriui - Utenos Dauniškio gimnazijai (Vaižganto g. 48, Utena). Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų bazinėje mokykloje teikiama tel. (8 389) 61718 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Prašymus eksternai turi pateikti iki 2017 m. vasario 24 dienos, po šios datos eksternai dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus egzaminus pakartotinėje sesijoje.
Primename, kad pateikdamas prašymą Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriui (bazinei mokyklai) eksternas privalo pateikti:
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje, vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) Studijų kokybės vertinimo pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje)
4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
Teikdamas prašymą eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

 
Informacija apie 2016 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Trečiadienis, 2016 m. sausio 27 d. 06:54

Informacija eksternams

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.AĮ-56 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ bazine 2016 m. brandos egzaminų sesijos mokykla Utenos rajone paskirta Utenos Dauniškio gimnazija (Vaižganto g. 48, Utena). Bazinė mokykla priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir esant poreikiui nagrinės mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų mokinių apeliacijas. Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų laikymo mokykloje teikiama tel. (8 389) 64 056 ir el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 25 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje kartu su šių metų abiturientais. Iš viso eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki vasario 25 dienos, turi teisę teikti prašymą Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

                      1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą;

                      2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diploma (jei vidurinis išsilavinimas igytas Lietuvoje).

Teikdamas prašymą eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Šios lėšos negrąžinamos, gautas įmokas bazinė mokykla naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Atnaujinta Trečiadienis, 2016 m. sausio 27 d. 07:10
 
2015 m. Brandos egzaminų pasirinkimų statistika PDF Spausdinti El. paštas

2015 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA

 

2015 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 533 ( 2014 m.- 589) kandidatai, iš jų 458 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 75 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai. Tai 56 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 9,5 proc.). 2015 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 3,9 egzamino (2014 m. – 4,1 egzamino).

Palyginimui šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 37279 kandidatų, t.y. 1283 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 3,3 proc.). Vidutiniškai vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,42 egzamino (2014 m. šis rodiklis buvo 3,38 egzamino).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė
Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (150)

Egzaminų skaičius

Pasirinkusiųjų dalis

Skaičiais

Procentais

2

-

-

3

17

11 (22,2)

4

91

61 (54,9)

5

37

25 (19,6)

6

5

3 (3,3)

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,2 egzamino (2014 m. – 4,0).

2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (117)

Egzaminų skaičius

Pasirinkusiųjų dalis

Skaičiais

Procentais

2

2

4,3

3

20

24,8

4

56

47,9

5

22

18,8

6

4

3,4

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9 egzamino (2014 m. – 4,3).

 

3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (155)

Egzaminų skaičius

Pasirinkusiųjų dalis

Procentais

2

14

9 (2,3)

3

36

23 (26,7)

4

58

37 (52,7)

5

39

25 (16,8)

6

8

5 (1,5)

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9 egzamino (2014 m. – 4,0).


4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (15)

Egzaminų skaičius

Pasirinkusiųjų dalis

Skaičiais

Procentais

2

5

33,4 (5,3)

3

3

3 (20,0)

4

3

3 (20,0)

5

2

2 (13,3)

6

2

                           2 (13,3)

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,5 egzamino (2013 m. – 3,1).

                                                                                                           

 5 lentelė                                                                                                                                               

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai (75)

Egzaminų skaičius

Pasirinkusiųjų dalis

Skaičiais

Procentais

2

57

83,8 (92,2)

3

7

10,3 (5,8)

4

1

1,5 (1,0)

5

3

4,4 (1,0)

6

-

-

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,3 egzamino (2014 m. – 2,1).                                                                       

Beveik pusė (49 proc.) miesto gimnazijų abiturientų pasirinko laikyti 4 egzaminus. Minimalų brandos egzaminų skaičių (2) reikalingą brandos atestatui gauti pasirinko trečdalis Užpalių gimnazijos abiturientų ir dauguma (83,8) proc Utenos profesinio mokymo centro mokinių. Tik pavieniai mokiniai pasirinko laikyti šešis egzaminus, tokių – devyniolika.

                      Pagal atskirus mokomuosius dalykus abiturientai pasiskirstė taip:

6 lentelė

Kandidatų brandos egzaminų pasirinkimai pagal mokomuosius dalykus

Skaičiais

Procentais

2013 m.   2014 m. 2015 m.

2013 m.     2014 m.             2015 m.

Valstybiniai brandos egzaminai

Iš viso kandidatų

570

589

533

 

Lietuvių kalba ir literatūra

353

354

322

61,9%

60,1%

60,4%

Rusų k.

15

11

8

2,6%

1,9 %

1,5%

Anglų k.

299

318

338

52,46%

53,98%

63,4%

Vokiečių k.

0

1

-

-

-

-

Matematika

282

273

253

49,5%

46,3%

47,5%

Informacinės technologijos

34

59)

54

5,9%

10,0%

10,1%

Biologija

168

158

130

29,5%

26,8%

24,4%

Chemija

56

43

32

9,8%

7,3%

6,0%

Fizika

71

54

79

12,5%

9,2%

14,8%

Istorija

322

332

271

56,5%

56,4%

50,8%

Geografija

118

138

145

20,7%

23,4%

27,2%

Mokykliniai brandos egzaminai

Lietuvių kalba ir literatūra

215

233

197

37,7%

39,6%

37%

Technologijos

102

105

77

17,9

17,8%

14,4%

Menai

46

33

38

8,0%

5,6%

7,1%

Pastebimas gamtos mokslų, išskyrus fizikos brandos egzaminų pasirinkimų skaičiaus mažėjimas, stabilūs išlieka populiariausi brandos egzaminų pasirinkimai (anglų k., matematikos, istorijos), trečius metus daugėja pasirinkusiųjų laikyti geografijos valstybinį brandos egzaminą kandidatų skaičius. Be to 2015 m. pastebimai padaugėjo užsienio kalbos (anglų) pasirinkimų.

Rajone pasikeitė valstybinių brandos egzaminų pasirinkimo pagal dalykus išsidėstymo seka, vietoj du paskutinius metus pirmavusios pagal pasirinkimų skaičių istorijos 2015 m. lyderis - anglų kalba, toliau - istorija ir matematika. Panašūs pasirinkimai ir šalyje kur anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 21 892 kandidatai, matematikos – 15 290 kandidatų ir istorijos – 13 006 kandidatai.

                                                                                                                                 Parengė Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresn. specialistas Jonas Paukštė

 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 2 iš 3