Egzaminai
Informacija apie 2014 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas

INFORMACIJA DĖL BAZINĖS MOKYKLOS IR EKSTERNŲ REGISTRAVIMOSI TVARKOS

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. AĮ-26 bazine 2014 m. brandos egzaminų sesijos mokykla Utenos rajone paskirta Utenos Adolfo Šapokos gimnazija (Paupio g.1, Utena). Gimnazija priims eksternų prašymus laikyti papildomus ar perlaikyti jau išlaikytus brandos egzaminus. Be to bazinė mokykla organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją ir esant poreikiui nagrinės mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų mokinių apeliacijas. Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų laikymo mokykloje teikiama tel.(8 389) 61506 ir el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
Bazinėje mokykloje registruojami eksternai – tai asmenys, jau įgiję vidurinį išsilavinimą (turintys brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą ), arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus. Prašymus ir asmenybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus eksternai Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriui turėtų pateikti iki kovo 5 d. Iki nurodytos datos prašymus pateikę eksternai egzaminus laikys pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje kartu su šių metų abiturientais paskirtuose brandos egzaminų centruose Utenoje. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, t. y. nuo kovo 6 d. iki birželio 11 dienos, eksternas turi teisę teikti prašymą laikyti egzaminus pakartotinėje sesijoje, bet tuomet prašymą reikia adresuoti Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui (šiuo atveju egzaminai bus organizuojami ne Utenoje, bet tam tikslui paskirtoje Kauno bendrojo ugdymo mokykloje). Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 50 Lt už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Šios lėšos negrąžinamos, gautas įmokas bazinė mokykla naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba vairuotojo pažymėjimą, vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje), kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Asmenys, kurie mokosi arba baigė mokslus užsienyje, turėtų pateikti studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo arba užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

 
Informacija apie 2013 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas

Brandos egzaminų pasirinkimo statistika
2013 m. Utenos rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 570 kandidatai - tai 153 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais, iš jų 438 - bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 95 -Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 30 - suaugusiųjų klasių absolventai bei 7 buvę mokiniai ir 13 eksternų.
Šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39980 kandidatų (2012 metais - 44852 kandidatai). Tai 4872 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.
Brandos atestatui privalu išlaikyti du brandos egzaminus. Dauguma (75 proc.) rajono abiturientų laikė 4 arba 3 mokomųjų dalykų egzaminus. Pagal abiturientų pasirinkimus populiariausi rajone valstybinai brandos egzaminai po privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, kaip ir pernai, buvo - istorija (320 kandidatai - 56,1 proc), anglų kalba (299 kandidatai - 52,5 proc.) ir matematika (282 kandidatai - 49,8 proc). Šalyje pagal pasirinkimų skaičių: valstybinis anglų kalbos egzaminas - 16998 kandidatas, valstybinis istorijos - 16213 kandidatų ir matematikos - 15973 kandidatai.

Utenos rajono abiturientų brandos egzaminų rezultatai
Šiemet Utenos rajone 20 abiturientų gavo aukščiausius įvertinimus 100 balų, iš jų 15 - AdolfoŠapokos gimnazijos, po 2 - Dauniškio ir Užpalių gimnazijos ir 1 - „Saulės" gimnazijos abiturientas. Palyginimui ankstesniais metais šimtukininkų vidutiniškai būdavo 9-10 mokinių. Džiugu, kad Dauniškio gimnazijos abiturientė Lingailė Skeirytė gavo ne vieno, o dviejų dalykų (anglų k., lietuvių k. ir literatūros) aukščiausius įvertinimus. Išskirtini A.Šapokos gimnazijos abiturientės Justinos Aglinskaitės surinkusios net trijų mokomųjų dalykų (anglų k., matematikos ir fizikos) aukščiausius įvertinimus. Liepos 12 d. (penktadienį) LRV Ministras Pirmininkas Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje menėje surengė priėmimą abiturientams, gavusiems 3 ir daugiau šimtukų brandos egzaminų sesijoje. Į šią šventę pakviesta Justina Aglinskaitė - vienintelė Utenos rajono abiturientė. Pagal mokomuosius dalykus - daugiausia šimtukų abiturientai surinko iš anglų k. - 16, lietuvių kalbos ir literatūros - 3, matematikos - 2 ir po vieną šimtuką - fizikos, matematikos ir biologijos mokomųjų dalykų.

 
2013 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas

2013 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 570 kandidatai – tai 153 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais, iš jų 438 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 95 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 30 – suaugusiųjų klasių absolventai bei 7 buvę mokiniai ir 13 eksternų.

Šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39980 kandidatų (2012 metais – 44852 kandidatai). Tai 4872 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais. Dauguma jų laikys tris (14430 kandidatų) arba keturis egzaminus (12057 kandidatai). Visus šešis egzaminus pasiryžę laikyti 325 kandidatai.

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius rajono mokyklose pateikiamas žemiau pateiktose lentelėse:

Skaityti daugiau...
 
Egzaminai 2013 PDF Spausdinti El. paštas

INFORMACIJA DĖL BAZINĖS MOKYKLOS

Bazine mokykla 2013 m. Utenos rajone išlieka Utenos ,,Saulės" gimnazija ( K. Ladygos g. 18, Utena). Mokykla priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją ir esant poreikiui nagrinės mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų kandidatų apeliacijas. Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų laikymo mokykloje teikiama tel. (8 389) 62250 ir el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Eksternas - asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus. Pagal patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą eksternai prašymą laikyti reikiamus brandos egzaminus ,,Saulės" gimnazijos direktoriui turėtų pateikti iki kovo 7 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, t. y. nuo kovo 8 d. iki birželio 10 dienos, eksternas turi teisę teikti prašymą laikyti egzaminus pakartotinėje sesijoje, bet tuomet prašymą reikia adresuoti Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui. Pateikęs prašymą, eksternas įmoka 50 Lt už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Šios lėšos pat negrąžinamos, gautas įmokas bazinė mokykla naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba vairuotojo pažymėjimą, vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą), kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Asmenys, kurie mokosi arba baigė mokslus užsienyje, turėtų pateikti studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo arba užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl dalykų brandos egzaminų centrų skyrimo" 2013 m. kovo 29 d. Nr.V-2 >>>

Atnaujinta Antradienis, 2013 m. balandžio 02 d. 14:04
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 3 iš 3