2019-2020 m. m. brandos egzaminų pasirinkimų statistika PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Penktadienis, 2020 m. sausio 03 d. 08:42

Prašymus 2020 metais. laikyti brandos egzaminus pateikė 370 kandidatų (2019 metais buvo 383 kandidatai), iš jų 294 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 57 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 7 buvę mokiniai ir 12 eksternų. Tai 13 kandidatų mažiau negu praėjusiais metais.

2020 metais rajone vienas kandidatas planuoja laikyti vidutiniškai 4,0 (2019 m.-3,8) egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,3 egzamino, 2019 m. – 4,2 egz.).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose:

 

Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (117)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 3 2,6
4 38 32,5
5 67 57,2
6 9 7,7

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,7  egzamino (2019 metais -4,48).

 

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (51)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 5 9,8
3 28 54,9
4 9 17,65
5 9 17,65
6 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,43 egzamino (2019 metais – 3,4).

 

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (114)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 1 0,9
3 6 5,3
4 55 48,25
5 46 40,25
6 5 4,4
7 1 0,9-

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,44 egzamino (2019 metais – 4,25 egzamino).

      

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (12)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 2 16,65
4 6 50
5 3 25
6 1 8,35

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,25 egzaminus (2019 metais – 3,8).

                                                                                                           

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai (57)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 51 89,5
3 4 7,0
4 1 1,75
5 1 1,75-
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,1 egzamino (2019 metais – 2,2). 
Iš 12-os prašymus laikyti brandos egzaminus pateikusių eksternų, pusė iš jų planuoja laikyti 1-ą, keturi – 2 ir po vieną planuoja laikyti 3 ir 4 brandos egzaminus. Dažniausiai eksternai rinkosi lietuvių k. ir literatūros(4) , anglų k.(4), matematikos (5), biologijos (3) egzaminus.
Šių mokslo metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip:

 

  Skaičiais Procentais
2018 m.   2019 m.    2020 m. 2018 m.     2019 m.             2020 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 464 378 351  
Lietuvių kalba ir literatūra 265 219 250 57,1% 57,8% 71,2%
Rusų k. 6 4 4 1,3% 1,1% 1,1%
Anglų k. 324 255 259 69,8% 67,3% 73,8%
Matematika 262 240 255 56,5% 63,3% 72,7%
Informacinės technologijos 33 49 49 7,1% 12,9% 13,96%
Biologija 121 98 110 26,1% 25,9% 31,3%
Chemija 18 20 17 3,9% 5,3% 4,8%
Fizika 43 43 46 9,9% 11,3% 13,1%
Istorija 240 180 183 51,7% 47,5% 52,1%
Geografija 118 82 85 25,4% 21,6% 24,2%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 194 145 110 41,8% 38,3% 31,3%
Technologijos 67 68 59 14,4% 17,9% 16,8%
Menai 30 22 14 6,5% 5,8% 3,9%
                     

2019-2020 m. m. brandos egzaminų sesijoje esminių pasikeitimų nėra. Norėdami gauti brandos atestatą abiturientai privalo minimaliai išlaikyti du brandos egzaminus ir maksimaliai - be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą. Susumavus pasirinkimų rezultatus populiariausių brandos egzaminų trejetas nesikeičia ir eilės tvarka išsidėsto taip: anglų kalbos VBE. (73,8 proc.), matematikos VBE (72,7 proc.) ir istorijos VBE (52,1 proc.). Matome, kad 2020 metais išlieka tiksliųjų mokslų, informacinių technologijų pasirinkimų didėjimo tendencija, šiek tiek padidėjo biologijos, fizikos VBE populiarumas. Kandidatų, pasirinkusių laikyti privalomąjį lietuvių k. ir literatūros VBE dalis išaugo 13,4 proc., matematikos VBE, dalis padidėjo 9,4 proc., anglų kalbos – 6,5 proc., biologijos – 5,4 proc. Proporcingai mažėjo kandidatų, besirenkančių laikyti lietuvių k. ir literatūros MBE 7 proc., kiek mažiau rinkosi chemijos VBE, menų MBE. Kandidatų, kurie rinktųsi brandos darbą, rajone nėra.  

                          

Atnaujinta Penktadienis, 2020 m. sausio 03 d. 08:48