2018-2019 M. M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Penktadienis, 2018 m. lapkričio 09 d. 13:34

Prašymus 2019 metais. laikyti brandos egzaminus pateikė 383 kandidatai (2018 metais buvo 464 kandidatai), iš jų 295 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 70 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 6 buvę mokiniai ir 12 eksternų. Tai 81 kandidatu mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 17,5 proc.). Palyginimui šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 30072 kandidatai (2018 metais – 32572 kandidatai), t.y. 1568 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 4,95 proc.).
2019 metais rajone vienas kandidatas planuoja laikyti vidutiniškai 3,8 (2018 m.-3,65) egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,2 egzamino, 2018 m. – 4,0 egz.).
Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai  Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje (124)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 5 4,2
4 66 53,4
5 47 37,9
6 7 4,5

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,48  egzamino (2018 metais -4,3).

2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Utenos „Saulės“ gimnazijoje (40)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 2 5,0
3 22 55,0
4 14 35,0
5 2 5,0
6 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,4 egzamino (2018 metais – 3,6).

 

 3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai  Utenos Dauniškio gimnazijoje (122)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 6 4,9
3 21 17,2
4 44 36,1
5 38 31,1
6 13 10,7
7 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,25 egzamino (2018 metais – 4,0 egzamino).

4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai  Utenos r. Užpalių gimnazijoje (9)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 2 22,2
3 1 11,1
4 3 33,4
5 2 22,2
6 1 11,1

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,8 egzaminus (2018 metais – 4,0).

5 lentelė

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai (70)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 62 88,6
3 3 4,3
4 5 7,1
5 - -
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,2 egzamino (analogiškai ir 2018 metais). 
Iš 12-os prašymus laikyti brandos egzaminus pateikusių eksternų, pusė iš jų planuoja laikyti 1-ą, keturi – 2 ir likusieji du – 3 brandos egzaminus.

Šių mokslo metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip: 

  Skaičiais Procentais
2017 m.   2018 m.   2019 m. 2017 m.     2018 m.    2019 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 407 464 378  
Lietuvių kalba ir literatūra 231 265 219 56,8% 57,1% 57,8%
Rusų k. 6 6 4 1,5% 1,3% 1,1%
Anglų k. 273 324 255 67,1% 69,8% 67,3%
Matematika 228 262 240 56,0% 56,5% 63,3%
Informacinės technologijos 38 33 49 9,3% 7,1% 12,9%
Biologija 112 121 98 27,5% 26,1% 25,9%
Chemija 24 18 20 5,9% 3,9% 5,3%
Fizika 37 43 43 9,1% 9,9% 11,3%
Istorija 209 240 180 51,4% 51,7% 47,5%
Geografija 114 118 82 28,0% 25,4% 21,6%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 176 194 145 43,2% 41,8% 38,3%
Technologijos 68 67 68 16,7% 14,4% 17,9%
Menai 36 30 22 8,8% 6,5% 5,8%
                     

2018-2019 m. m. brandos egzaminų sesijos esminis pasikeitimas – ankstyvas mokinių apsisprendimas kokius brandos egzaminus laikys. Susumavus pasirinkimų rezultatus populiariausių brandos egzaminų trejetas nesikeičia ir eilės tvarka išsidėsto taip: anglų kalbos VBE. (67,3 proc.), matematikos VBE (63,3 proc.) ir istorijos VBE (47,5 proc.). Matome, kad 2019 metais didėja tiksliųjų mokslų, informacinių technologijų, fizikos VBE populiarumas. Kandidatų, pasirinkusių laikyti matematikos VBE, dalis padidėjo 6,8 proc., informacinių technologijų – 3,6 proc., fizikos – 2,2 proc. Mažėjo kandidatų, besirenkančių laikyti socialinių mokslų brandos egzaminus skaičius. Istorijos VBE laikančiųjų dalis sumažėjo 4,2 proc., geografijos VBE – 3,8 proc. Kandidatų , kurie rinktųsi brandos darbą, nėra. 

Atnaujinta Penktadienis, 2018 m. lapkričio 09 d. 13:39