2017 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:19

2017 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 407 ( 2016 m.- 485) kandidatai, iš jų 343 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 64 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai. Tai net 78 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 19,2 proc.). Palyginimui šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32572 kandidatų, t.y. 1138 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 3,38 proc.).

2017 metais rajone vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,5 egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,5 egzamino).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (121)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 10 8,3
4 60 49,6
5 47 38,8
6 4 3,3

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,3  egzamino (2016 m. – 4,2).

                                                                                                                                                  2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (71)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 4,2
3 28 39,4
4 21 29,6
5 12 16,9
6 2 2,8

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,5 egzamino (2016 m. – 3,9).

 

                                                                                                                                                  3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (124)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 12 11,3
3 32 16,9
4 42 40,3
5 27 23,4
6 9 6,4
7 2 1,6

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9 egzamino.

                                                                                                                                 

                 4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (18)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 16,6
3 3 16,6
4 6 33,3
5 4 22,2
6 2 11,1

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9  egzamino (2016 m. – 3,5).

                                                                                                           

                                                                                                                                                  5 lentelė

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai  (64)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 51 79,69
3 9 14,06
4 4 6,25
5 - -
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,2 egzamino (2016 m. – 2,3).                     

                      Be to, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė ir 16 eksternų, iš jų 8 planuoja laikyti vieną brandos egzaminą, 7 – du ir 1 – tris brandos egzaminus. Pagal dalykus - eksternai dažniausiai rinkosi biologijos (7), matematikos (6), istorijos (4), anglų k. (3), lietuvių k. (2), chemijos (2), informacinių technologijų (1) brandos egzaminus.

                      Šių metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip:

 

  Skaičiais Procentais
2015 m.   2016 m.    2017 m. 2015 m.     2016 m.             2017 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 533 485 407  
Lietuvių kalba ir literatūra 322 323 231 60,4% 66,6% 56,8%
Rusų k. 8 6 6 1,5% 1,2% 1,5%
Anglų k. 338 336 273 63,4% 69,3% 67,1%
Matematika 253 318 228 47,5% 65,6% 56,0%
Informacinės technologijos 54 47 38 10,1% 9,7% 9,3%
Biologija 130 140 112 24,4% 28,9% 27,5%
Chemija 32 50 24 6,0% 10,3% 5,9%
Fizika 79 51 37 14,8% 10,5% 9,1%
Istorija 271 219 209 50,8% 45,2% 51,4%
Geografija 145 139 114 27,2% 28,6% 28,0%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 197 148 176 37% 30,4% 43,2%
Technologijos 77 65 68 14,4% 13,4% 16,7%
Menai 38 26 36 7,1% 5,4% 8,8%
                     

2017 metais sumažėjo  kandidatų, besirenkančiųjų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir daugiau kandidatų rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą (padidėjimas 12,8 proc.). Populiariausių brandos egzaminų trejetas išlieka toks pat kaip ir ankstesniais metais: anglų k. (67,1 proc.), matematikos (56 proc.) ir istorijos (51,4 proc.). Palyginti su 2016 m., kuomet buvo stebimas staigus matematikos valstybinio brandos egzamino pasirinkimų skaičiaus padidėjimas, šiais metais besirenkančiųjų matematikos valstybinį brandos egzaminą skaičius sumažėjo beveik 10 proc. ir šį egzaminą pasirinko šiek tiek daugiau nei pusė kandidatų. Stebima, kad mažėję istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai šiais metais stabilizavosi ir grįžo į ankstesnių metų vidurkį, kuomet šį egzaminą brandos egzaminą renkasi pusė kandidatų. 

Atnaujinta Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:20