Informacija apie 2017 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas

Informacija eksternams
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apibrėžia: ,,Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Informuojame, kad eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 20017 metais, prašymus turėtų teikti bazines mokyklos direktoriui - Utenos Dauniškio gimnazijai (Vaižganto g. 48, Utena). Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų bazinėje mokykloje teikiama tel. (8 389) 61718 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Prašymus eksternai turi pateikti iki 2017 m. vasario 24 dienos, po šios datos eksternai dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus egzaminus pakartotinėje sesijoje.
Primename, kad pateikdamas prašymą Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriui (bazinei mokyklai) eksternas privalo pateikti:
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje, vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) Studijų kokybės vertinimo pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje)
4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
Teikdamas prašymą eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.