Egzaminai
2018-2019 M. M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Penktadienis, 2018 m. lapkričio 09 d. 13:34

Prašymus 2019 metais. laikyti brandos egzaminus pateikė 383 kandidatai (2018 metais buvo 464 kandidatai), iš jų 295 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 70 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 6 buvę mokiniai ir 12 eksternų. Tai 81 kandidatu mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 17,5 proc.). Palyginimui šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 30072 kandidatai (2018 metais – 32572 kandidatai), t.y. 1568 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 4,95 proc.).
2019 metais rajone vienas kandidatas planuoja laikyti vidutiniškai 3,8 (2018 m.-3,65) egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,2 egzamino, 2018 m. – 4,0 egz.).
Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai  Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje (124)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 5 4,2
4 66 53,4
5 47 37,9
6 7 4,5

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,48  egzamino (2018 metais -4,3).

2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Utenos „Saulės“ gimnazijoje (40)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 2 5,0
3 22 55,0
4 14 35,0
5 2 5,0
6 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,4 egzamino (2018 metais – 3,6).

 

Atnaujinta Penktadienis, 2018 m. lapkričio 09 d. 13:39
Skaityti daugiau...
 
Svarbi informacija eksternams PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d. 04:47

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, nuo rugsėjo 15 dienos turi teikti prašymus bazinės mokyklos direktoriui. 2019 m. brandos egzaminų sesijos bazine mokykla Utenos rajone Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.AĮ-931 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ paskirta Utenos ,,Saulės“ gimnazija. Eksternai, ketinantys pasirinktus brandos egzaminus laikyti pagrindinėje sesijoje, prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos.

 Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymų iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Detalesnė informacija eksternams Utenos „Saulės“ gimnazijoje teikiama tel. (8 389) 62250 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Atnaujinta Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d. 04:48
 
2018 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas

2018 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 464 kandidatai (2017 metais buvo 407 kandidatai), iš jų 384 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 64 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 4 buvę mokiniai ir 10 eksternų. Šie metai ypatingi, nes pasirinkusiųjų laikyti egzaminus 57 kandidatais daugiau negu praėjusiais metais. Palyginimui šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 31640 kandidatų (2017 metais – 32572 kandidatai), t.y. 932 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 2,87 proc.).

2018 metais rajone vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,65 egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,0 egzamino).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:
1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (150)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 8 5,3
4 78 52,0
5 58 38,7
6 6 4,0

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,3  egzamino (analogiškai ir 2017 metais).

2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (74)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 7 9,5
3 28 38,8
4 27 36,5
5 12 16,2
6 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,6 egzamino (2017 metais – 3,5).

 3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (150)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 14 9,3
3 34 22,7
4 47 31,3
5 51 34,0
6 3 2,0
7 1 0,7

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,0 egzaminus (2017 metais – 3,9 egzamino). 

4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (10)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 1 11,1
3 - -
4 6 66,7
5 2  
6 - -

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,0 egzaminus (2017 metais – 3,9).

                                                                                                           

5 lentelė

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai (66)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 54 91,8
3 9 13,6
4 3 1,5
5 - -
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,2 egzamino (analogiškai ir 2017 metais).                             

                      Be to, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 10 eksternų, kurie planuoja laikytii vieną arba du brandos egzaminus ir 4 buvę mokiniai.

                      Šių metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip:

 

  Skaičiais Procentais
2016 m.   2017 m.    2018 m. 2016 m.     2017 m.             2018 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 485 407 464  
Lietuvių kalba ir literatūra 323 231 265 66,6% 56,8% 57,1%
Rusų k. 6 6 6 1,2% 1,5% 1,3%
Anglų k. 336 273 324 69,3% 67,1% 69,8%
Matematika 318 228 262 65,6% 56,0% 56,5%
Informacinės technologijos 47 38 33 9,7% 9,3% 7,1%
Biologija 140 112 121 28,9% 27,5% 26,1%
Chemija 50 24 18 10,3% 5,9% 3,9%
Fizika 51 37 43 10,5% 9,1% 9,9%
Istorija 219 209 240 45,2% 51,4% 51,7%
Geografija 139 114 118 28,6% 28,0% 25,4%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 148 176 194 30,4% 43,2% 41,8%
Technologijos 65 68 67 13,4% 16,7% 14,4%
Menai 26 36 30 5,4% 8,8% 6,5%
                     

                      2018 metais esminių pasikeitimų kandidatų pasirinkimuose nėra. Populiariausių brandos egzaminų trejetas: anglų k. (69,8 proc.), matematikos (56,5 proc.) ir istorija (51,7 proc.). 

 
Informacija apie 2018 m. brandos egzaminus PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 11 d. 07:02

Informacija eksternams
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AĮ-24 bazine mokykla 2018 m. Utenos rajone paskirta Utenos „Saulės“ gimnazija, kuri priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir esant poreikiui nagrinės mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų kandidatų apeliacijas. Detalesnė informacija eksternams dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos teikiama Utenos „Saulės“ gimnazijoje (K.Ladygos g. 18), tel. (8 389) 62250 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
Primename, kad kartu su prašymu Utenos „Saulės“ gimnazijos (bazinės mokyklos) direktoriui eksternas privalo pateikti:
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje, vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) Studijų kokybės vertinimo pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje)
4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 11 d. 07:05
 
2017 M. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMŲ STATISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:19

2017 m. rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 407 ( 2016 m.- 485) kandidatai, iš jų 343 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 64 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai. Tai net 78 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 19,2 proc.). Palyginimui šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32572 kandidatų, t.y. 1138 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (maždaug 3,38 proc.).

2017 metais rajone vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,5 egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose - 4,5 egzamino).

Kandidatų pasirinktų brandos egzaminų skaičius atskirose rajono mokyklose pateikiamas žemiau esančiose lentelėse:

1 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Adolfo Šapokos gimnazijoje (121)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 - -
3 10 8,3
4 60 49,6
5 47 38,8
6 4 3,3

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 4,3  egzamino (2016 m. – 4,2).

                                                                                                                                                  2 lentelė

Kandidatų pasirinkimai ,,Saulės“ gimnazijoje (71)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 4,2
3 28 39,4
4 21 29,6
5 12 16,9
6 2 2,8

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,5 egzamino (2016 m. – 3,9).

 

                                                                                                                                                  3 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Dauniškio gimnazijoje (124)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
  Procentais
2 12 11,3
3 32 16,9
4 42 40,3
5 27 23,4
6 9 6,4
7 2 1,6

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9 egzamino.

                                                                                                                                 

                 4 lentelė

Kandidatų pasirinkimai Užpalių gimnazijoje (18)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 3 16,6
3 3 16,6
4 6 33,3
5 4 22,2
6 2 11,1

Vidutiniškai vienas kandidatas gimnazijoje pasirinko 3,9  egzamino (2016 m. – 3,5).

                                                                                                           

                                                                                                                                                  5 lentelė

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių pasirinkimai  (64)

Egzaminų skaičius Pasirinkusiųjų dalis
Skaičiais Procentais
2 51 79,69
3 9 14,06
4 4 6,25
5 - -
6 - -

Vidutiniškai vienas URPMC kandidatas pasirinko 2,2 egzamino (2016 m. – 2,3).                     

                      Be to, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė ir 16 eksternų, iš jų 8 planuoja laikyti vieną brandos egzaminą, 7 – du ir 1 – tris brandos egzaminus. Pagal dalykus - eksternai dažniausiai rinkosi biologijos (7), matematikos (6), istorijos (4), anglų k. (3), lietuvių k. (2), chemijos (2), informacinių technologijų (1) brandos egzaminus.

                      Šių metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip:

 

  Skaičiais Procentais
2015 m.   2016 m.    2017 m. 2015 m.     2016 m.             2017 m.
Valstybiniai brandos egzaminai
Iš viso kandidatų 533 485 407  
Lietuvių kalba ir literatūra 322 323 231 60,4% 66,6% 56,8%
Rusų k. 8 6 6 1,5% 1,2% 1,5%
Anglų k. 338 336 273 63,4% 69,3% 67,1%
Matematika 253 318 228 47,5% 65,6% 56,0%
Informacinės technologijos 54 47 38 10,1% 9,7% 9,3%
Biologija 130 140 112 24,4% 28,9% 27,5%
Chemija 32 50 24 6,0% 10,3% 5,9%
Fizika 79 51 37 14,8% 10,5% 9,1%
Istorija 271 219 209 50,8% 45,2% 51,4%
Geografija 145 139 114 27,2% 28,6% 28,0%
Mokykliniai brandos egzaminai
Lietuvių kalba ir literatūra 197 148 176 37% 30,4% 43,2%
Technologijos 77 65 68 14,4% 13,4% 16,7%
Menai 38 26 36 7,1% 5,4% 8,8%
                     

2017 metais sumažėjo  kandidatų, besirenkančiųjų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir daugiau kandidatų rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą (padidėjimas 12,8 proc.). Populiariausių brandos egzaminų trejetas išlieka toks pat kaip ir ankstesniais metais: anglų k. (67,1 proc.), matematikos (56 proc.) ir istorijos (51,4 proc.). Palyginti su 2016 m., kuomet buvo stebimas staigus matematikos valstybinio brandos egzamino pasirinkimų skaičiaus padidėjimas, šiais metais besirenkančiųjų matematikos valstybinį brandos egzaminą skaičius sumažėjo beveik 10 proc. ir šį egzaminą pasirinko šiek tiek daugiau nei pusė kandidatų. Stebima, kad mažėję istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai šiais metais stabilizavosi ir grįžo į ankstesnių metų vidurkį, kuomet šį egzaminą brandos egzaminą renkasi pusė kandidatų. 

Atnaujinta Antradienis, 2017 m. kovo 07 d. 21:20
 
<< Pradžia < Anksten 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 3