Patvirtinta nauja atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarka PDF Spausdinti El. paštas
Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo š. m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarka. Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo nustatytas ir 2009 m., tačiau per trejus metus iš esmės pasikeitus ugdymo įstaigų finansavimo sąlygoms, ankstesnę tvarką reikėjo keisti.
Naujoje tvarkoje nustatyta, kad atlyginimo dalį už vaikų, lankančių vaikų lopšelius-darželius, mokyklas-vaikų darželius ar bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes, išlaikymą sudaro 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas (19,5 Lt), nepriklausomai nuo vaiko per mėnesį darželį lankytų dienų skaičiaus. Šie pinigai skiriami ugdymo, sanitarinėms, higienos reikmėms tenkinti ir atsiskaityti už komunalines paslaugas. Taip pat, nepriklausomai nuo to, ar vaikas kasdien vedamas į darželį, tėvams vis tiek reikia mokėti pastovų 25 Lt dydžio atlyginimą, iš dalies padengiantį maisto gamybos kaštus. Tokia tvarka siekiama skatinti tėvus atsakingiau žiūrėti į vaikų lankomumą, nepiktnaudžiauti vaiko užimama vieta darželyje.
Tvarka numato ir atlyginimų už maitinimą mažinimą: 90 proc. mažiau moka šeimos, gaunančios socialinę pašalpą, 50 proc. - kai vaikas turi vieną iš tėvų, šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, dieniniame skyriuje studijuojantys tėvai, lengvatos gali būti taikomos ir socialinės rizikos šeimoms. Vasaros laikotarpiu uždarius ikimokyklines įstaigas, atlyginimas neskaičiuojamas.

Utenos rajono savivaldybės administracija